Sektion
  • 1. INTERNET

icon-note.png   Din valgte forbindelsestype er: Bredbånd
Angiv dit forbrug og klik videre til resultat:
Simpel søgning


   
Cookie lagres

Når du laver din søgning forsøger borger.itst.dk at lagre en cookie i dit udstyr.

Denne cookie giver din browser et unikt ID og understøtter søgeværktøjets funktionalitet for bredbåndsudbydere.

Cookien slettes automatisk, når du lukker din browser.

Lidt forklaring...
Udvidet: Hvis du ønsker at specificere dit forbrug yderligere.

Down/up: Hvor hurtigt du kan hente information ned fra internettet (down), fx gå ind og læse forskellige sider, samt lægge information op (up), fx sende mails, billeder eller film. De viste hastigheder er markedsførte hastigheder. For ADSL og mobilt bredbånd vil den effektive hastighed være noget lavere, fordi hastigheden afhænger af en lang række parametre, blandt andet din afstand til centralen eller masten.

ADSL: Forkortelse for asymmetrisk digital abonnent linie. Den mest udbredte bredbåndsinternetforbindelse. Forbindelsen er asymmetrisk, dvs. at der er forskel på up- og downloadhastigheden. Den maksimalt mulige hastighed afhænger desuden af afstanden til centralen.

Kabel TV: Forudsætter adgang til kabel TV, da internetforbindelsen går her igennem. Prisen for selve Kabel TV pakken er ikke inkluderet.

Trådløs: Dækker over fx mobilt bredbånd, hvor internetforbin-
delsen leveres via trådløs radio-
teknologi. Hastigheden på mobilt bredbånd afhænger af flere parametre bl.a. af hvor god den lokale dækning er, om du er udendørs eller indendørs, afstanden til sendemasten, terræn og bygninger.

Ikke forbrugsafregnet: Betyder, at prisen er fast og ikke afhænger af dit forbrug.