Sektion

FAQ: Fra IPv4 til IPv6

Vi har samlet en række ofte stillede spørgsmål og generel information om overgangen fra IPv4 til IPv6.

1. Hvad menes der med, at vi løber tør for IPv4 adresser?
Den pulje af tilgængelige IPv4 adresser, der findes, er næsten tom. Ipv4 adresser er 32-bit numeriske adresser, for eksempel: 10.142.131.235. Der er altså 2³² antal adresser, eller lige over fire milliarder unikke IPv4 adresser. Klart størstedelen af disse fire milliarder IPv4 adresser er blevet tildelt til brug eller reserveret for specifikt teknisk brug, og selv på regionalt niveau begynder puljen af tilgængelige IPv4 adresser at svinde ind.

2. Når IPv4 puljen er tom, vil internettet så holde op med at virke?
Nej. At vi løber tør for unikke IPv4 adresser kommer ikke til at betyder, at internettet stopper med at virke. Alle de IPv4 adresser, der er i brug, vil stadig fungere, som de hidtil har gjort.

3. Hvornår løber vi tør for IPv4 adresser?
Det er ikke muligt at komme med en præcis dato. Det skyldes, at den fremtidige tildeling og efterspørgsel kun kan anslås, men ikke præcist beregnes. På globalt plan er de sidste unikke IPv4 adresser allerede uddelt http://www.nro.net/news/ipv4-free-pool-depleted (ekstern link). Eksperter forudsiger, at de unikke IPv4 adresser hos den regionale registrant i Europa (RIPE NCC) vil blive uddelt ultimo 2011.  En af internetindustriens førende autoriteter på området, Geoff Huston, chefforsker hos APNIC (Asian - Pacific Regional Internet Registration), holder øje med IPv4 uddelingen af de sidste IPv4 adresser på http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html (ekstern link).

4. Hvorfor er vi ved at løbe tør for IPv4 adresser?
Den uhørt store ekspansion af internettet, der har været de 15-20 år, var slet ikke forudset dengang man begyndte at bruge IPv4 standarden. I takt med at flere og flere brugere koblede sig på internettet, og populariteten af apparater, så som bærbare computere, smartphones og lignende, steg, er også efterspørgslen efter IPv4 adresser proportionelt vokset og vokset.

5. Kan der tilføjes flere IPv4 adresser til den pulje, der er til rådighed?
Nej. Måden hvorpå IPv4 adresserne er formuleret på, eksempelvis 10.142.131.235, tillader kun et maksimum på 2³², eller lige over fire milliarder unikke IPv4 adresser. For at håndtere den massive ekspansion af internetbaserede servicer og apparater, har det været nødvendigt at introducere et nyt system, der sikrer, at der er nok unikke IP adresser. IETF (The Internet Engineering Task Force) har udviklet en ny protokol, IPv6, der tillader 2¹²⁸ eller rundt regnet 340 billioner, billioner, billioner unikke IP adresser.

6. Hvad er stadierne for uddelingen af de sidste IPv4 adresser?
Der er tre hovedstadier i uddelingen af IPv4 adresser:

  • Stadie 1: IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) er i februar 2010 løbet tør for unikke, ubrugte IPv4 adresser til formidling hos de fem RIR (Regional Internet Registry).
  • Stadie 2: RIR’erne vil løbe tør for ubrugte IP adresser til tildeling hos deres medlemmer. RIPE NCC er den RIR, der dækker blandt andet Europa, forventes at løbe tør i slutningen af 2011.
  • Stadie 3: LIR’erne (Local Internet Registries), der bruger de IPv4 adresser tildelt af deres respektive RIR, vil løbe tør for ubrugte IPv4 adresser til tildeling hos deres kunder (det vil i sidste ende sige slutbrugeren (EU) og kunderne hos tele- og internetselskaber (ISP’er)).
    Du se en grafisk oversigt over niveauerne i uddelingen af IP adresser her (JPEG).

7. Jeg er en internetbruger. Hvordan påvirker det mig, at der snart ikke er flere IPv4 adresser tilbage?
Som almindelig bruger på internettet, vil du ikke komme til at mærke noget til manglen på unikke IPv4 adresser i den nærmeste fremtid. Der vil ikke være nogen bemærkelsesværdig forskel på, om du kobler dig til internettet via en IPv6 eller en IPv4 adresse. Dog kan der potentielt engang i fremtiden være dele af internettet, du ikke kan bruge, hvis destinationen er et IPv6-specifikt netværk, og din internetudbyder ikke tilbyder IPv6 adresser til sine kunder.

8. Hvad er IPv6?
IPv6 står for Internet Protokol version 6. IPv6 er designet af IEFT (The Internet Engineering Task Force) til primært at udvide antallet af tilgængelige IP adresser. IPv6 adresser er 128-bit adresser, skrevet i hexadecimaltal, for eksempel 2001:db8:8::260:97ff:fe40:efab.

Der er 2¹²⁸ IPv6 adresser tilgængeligt eller rundt regnet 340 billioner, billioner, billioner unikke IP adresser. Det massive antal adresser er beregnet til at understøtte den fortsatte udvidelse af internettet og de internet relaterede servicer i løbet af de kommende år.

IPv6 blev introduceret i 1999 og er blevet brugt siden. Det betyder, at standarden er ganske stabil, og at den er blevet gennemtestet i både forsknings- og operativ kontekst.
 


Sidst opdateret 24/05 2010
IT- og Telestyrelsen