Sektion

IPv6 - nye adresser på nettet

Væksten i digitale ydelser og tjenester hjælpes ved rettidigt at indføre IPv6. IT- og Telestyrelsen understøtter en smidig overgang til den nye adressestandard.

Der er snart ikke flere IPv4 adresser

Alle enheder som eksempelvis pc’er, servere og mobiltelefoner, der kobles til internettet, får tildelt en unik IP adresse. Adressen gør det muligt for enhederne at finde hinanden og udnytte digitale ydelser og tjenester. Antallet af ledige adresser på den dominerende adresseringsstandard, IPv4, svinder dog hastigt ind i takt med at antallet af enheder, der kobles til internettet, vokser. Det forventes, at de ledige adresser allerede i løbet af 2011 på globalt plan vil være opbrugt af internetoperatører og øvrige organisationer. Læs vores oftest stillede spørgsmål omkring overgangen fra IPv4 til IPv6 her.

IPv6: Løsningen er her allerede

For at sikre fortsat vækst i digitale ydelser og tjenester er det tid til at indføre den næste generation til adressering på internettet, IPv6. IPv6 indeholder adresser nok til de næste mange år og har en række øvrige fordele, som gavner internettets fremtidige udvikling. Indførelsen af IPv6 kan bl.a. stimulere innovationsklimaet og øge den industrielle anvendelse af netbaseret teknologi. IT- og Telestyrelsen arbejder på at sikre en smidig overgang til IPv6, men succes og vækst afhænger også af rettidig udrulning fra internetoperatører og andre erhvervsdrivende.

Hvorfor ikke bare vente?

Internettet bryder ikke sammen, når de gamle adresser slipper op. Når flere og flere enheder skal deles om de samme adresser bliver en række løsninger dog unødigt komplekse og kvaliteten af digitale ydelser og tjenester risikerer at dale. Med rettidig indførelse af IPv6 opbygges nyttig driftserfaring med den nye standard. Samtidig undgås omkostningsfulde panikløsninger kendetegnet af teknisk kompleksitet og ringere funktionsevne. Det er derfor vigtigt at komme i gang med at indføre og anvende IPv6 så hurtigt som muligt.

En succesfuld overgang

Indførelsen af den nye adresseringsstandard kan fremtidssikre internettets udvikling i Danmark og bør starte med det samme. I overgangsfasen – som er i gang – kører den nye adresseringsstandard parallelt med den gamle. Over tid udfases den gamle standard, mens IPv6 overtager som dominerende standard. Alle internetoperatører, tjenesteudbydere, almindelige erhvervsdrivende og forbrugere skal før eller siden skifte til IPv6 for at kunne formidle, udvikle og tilgå digitale tjenester af høj kvalitet.

IT- og Telestyrelsen understøtter overgangen

IPv6 er en fundamental byggesten for fremtidig digital innovation og vækst. Internationalt anbefales det, at de nationale regeringer aktivt fremmer udbredelsen af IPv6. Endvidere indgår IPv6 i videnskabsministeriets digitale arbejdsprogram Digitale veje til vækst.

IT- og Telestyrelsen understøtter gennem en række initiativer samfundets overgang til IPv6. Staten fungerer som formidler mellem relevante aktører, og indgår i et privat-offentligt samarbejde, hvor overgangen til IPv6 drøftes.

IT- og Telestyrelsens initiativer er med til at skabe grundlag for en nem og sikker overgang til IPv6. For at sikre, at Danmark også i fremtiden nyder godt af væksten i digitale ydelser og tjenester, skal de offentlige tiltag gå hånd-i-hånd med rettidig indførelse af den nye adresseringsstandard hos private aktører.

Mere information om IPv6

Du kan finde mere information om IPv6 på følgende sider:

  • Du kan læse mere og få svar på dine spørgsmål om overgangen fra IPv4 til IPv6 adresser i vores FAQ.
  • Du kan finde megen nyttig information på den danske side World IPv6 Day.dk
  • IPv6actnow.org har samlet nyttig information om IPv6 og overgangen hertil.
  • RIPE.net er ansvarlig for at koordinere og uddele IPv4 og IPv6 adresser i bl.a. Europa
Sidst opdateret 25/01 2011
IT- og Telestyrelsen