Sektion

Teleguiden lukker, men søgning på bredbåndsinternet bevares

Generelt 23.11.2006

Efter offentliggørelse af teleguidens data på digitaliser.dk, som led i ”Offentlige data i spil” (ODIS), lukkes IT- og Telestyrelsens teleguide.

Den 4. november 2010 blev data fra teleguiden offentliggjort i forbindelse med ”Data Camp”, som led i ”Offentlige Data i Spil”. Det betyder, at private fra denne dato har haft mulighed for at gøre brug af teleguidens data til at etablere private teleguider.

Teleguidens data

Der er i dag flere teleguider, der giver private mulighed for at foretage prissammenligninger på it- og teleområdet.

Det vil dog fortsat være muligt på borger.itst.dk at foretage søgning på bredbåndsinternet og blandt andet få oplyst, hvilke selskaber der tilbyder bredbånd i de enkelte postnumre. Om selskabet i givet fald også kan levere på den enkeltes adresse, vil skulle afklares med selskabet.

Bredbåndsinternet

Denne mulighed for søgning på bredbåndsinternet har til hensigt at understøtte bredbåndsmålsætningen om, at alle borgere og virksomheder i hele landet skal have adgang til mindst 100 Mbit/s senest i 2020.

Sidst opdateret 23/11 2006
IT- og Telestyrelsen