Sektion

Ny Forbruger Hotline om e-handel på nettet

Generelt 23.11.2006

Det er nemt at handle på nettet og nu er det også nemt at få hjælp, når du har handlet på en e–mærket netbutik. e–handelsfonden har netop åbnet en Forbruger Hotline, hvor du kan få svar på både generelle spørgsmål og spørgsmål vedr. en konkret handel på en e–mærket netbutik.

I takt med at antallet af e–mærkede netbutikker er vokset markant til ca. 620 godkendte netbutikker, modtager e–handelsfonden flere og flere henvendelser fra forbrugere, som spørger om alt fra deres rettigheder, når de handler på nettet til konkrete sager eller misforståelser mellem forbrugeren og en e–mærket netbutik. Derfor opretter e–handelsfonden nu en Forbruger Hotline.

"Forbruger Hotlinen er en vigtig instans hos os, fordi vi får mulighed for at hjælpe endnu flere forbrugere med en hurtig afklaring på deres problemstilling. Samtidig opbygger vi en viden om vores netbutikker, som er med til at styrke e–mærkeordningen overfor forbrugerne," fortæller e–handelsfondens direktør Lars Schmidt Larsen.

Dialog løser 9 ud af 10 sager
e–handelsfondens Forbruger Hotline retter sig mod kunder, som har handlet eller overvejer at handle på en e–mærket netbutik. Dermed er forbrugere endnu bedre stillet ved at vælge de e–mærkede netbutikker. Blandt andet fordi statistikker viser, at 9 ud af 10 sager, som e–handelsfonden involveres i, bliver løst via dialog mellem forbrugeren, netbutikken og e–handelsfonden.

"Når vi modtager en forbrugerhenvendelse vedr. en konkret handel, sætter vi os grundigt ind i sagen og tager herefter kontakt til den pågældende netbutik. Vi får en god snak om gældende lov og kundeservice, og det er ikke unormalt, at de e–mærkede netbutikker strækker sig længere, end hvad loven foreskriver for at få en sag løst." forklarer Lars Schmidt Larsen.

Men det er desværre ikke alle henvendelser, som kan løses i fællesskab af de involverede parter: "Vi har heldigvis kun haft få sager, hvor vi har henvist en forbruger til Forbrugerklagenævnet, fordi det ikke var muligt at opnå enighed mellem parterne – og i sådanne sager er Forbrugerklagenævnet den rigtige instans," slutter Lars Schmidt Larsen.

Du kan enten ringe til e–handelsfondens Forbruger Hotline på tlf. 44 85 85 90 eller udfylde online formularen på www.e–handelsfonden.dk, så e–handelsfonden har de nødvendige informationer til at kontakte den pågældende netbutik.

Om e–mærket
e–mærket er den danske mærkningsordning – et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og etisk forsvarligt.

e–mærket varetages af e–handelsfonden, en non–profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet.

Kilde: Newsmarket

Sidst opdateret 23/11 2006
IT- og Telestyrelsen